Lanzarote for U

Lanzarote är en känslig kille med mycket gång. Superfin!

namn: Lanzarote for U

född: 2015

kön: Valack

stam: e:Ampere u: Celannie  ue: Jazz

uppfödare: Ugglarps Gård AB

ägare: Ugglarps Gård AB