hagar

Samtliga hästar går ut i grus eller gräshagar. Vattenkoppar finns i flerhästhagarna. I en hästhagarna dricker hästarna ifrån vattenbaljor.