Intill Valkyria Till Salu!

namn: Intill Valkyria

född: 2019

kön: Sto

stam: e:Bergsjöholms Valbonne u:Alana ue:Archipel

uppfödare: Intill Dressyr AB

ägare: Intill Dressyr AB

Intill Valkyria föddes 2019-05-26. Hon är ett starkt och piggt sto, Stjärnstatusen lyser!