Beckman

namn: Beckman

född: 2011

kön: Valack

stam: e: Bocelli ue: Cavalotti

uppfödare: Anna Nilsson

ägare: Milla Englund

Beckamn är på utbildning hos oss.