Flanell

namn: Flanell

född: 2017

kön: Sto

stam: e: Follow Me ue: BH Hertug

uppfödare: Ann Säll

ägare: Ann Säll

Flanell ska utbildas.