Gibson

namn: Gibson

född: 2011

kön: Valack

stam: e: Bellagio ue: Chirlon

uppfödare: 

ägare: Camilla Björnsson Witzell

Gibson ska utbildas.