Meghan

namn: Meghan

född: 2018

kön: Sto

stam: e: Bellheim ue: Marwin 

uppfödare: Henriette Bonde Nordström

ägare: Henriette Bonde Nordström

Meghan kommer att bo hos oss och så småning om så kommer hon att ridas in.