Rusthållets Tootikki

namn: Rusthållets Tootikki

född: 2016

kön: Sto

stam: Totilas ue: First Wish

Uppfödare: Anna Oxell

ägare: Anna Oxell

Tootikki är på konvalecent efter bortplockad benbit. Snart igång igen.