Valliant

namn: Valliant

född: 2017

kön: Valack

stam: e: Vitalis

uppfödare: Imp Danmark

ägare: Malin Karlsson

Valliant ska utbildas.