Ariane

namn: Ariane

född: 

kön: Sto

stam: e:                  u: 

uppfödare: 

Ägare:  

Ariane ska semineras med Nesso.