Saturday Night
Saturday Night

namn: Saturday Night

född: 2007

kön: Sto

stam: e: Sir Donnerhall I

uppfödare: 

ägare: Klara Stenmark

Fina Saturday Night kommer att semineras med Huron FS.