Zotilas

namn: Zotilas ED

född: 2017

kön: Valack

stam: e: Totilas ue: Zuidenwind

uppfödare: Ekedals dressyrstall

ägare: Ekedals dressyrstall

Zotilas är konvalecent hos oss med väntan på operation.