Intill Maya Bandeja

namn: Intill M

född: 2021

kön: Sto

stam: e:Majestic Taonga u:Horsagers Unique ue: De Noir

uppfödare: Intill Dressyr AB

ägare: Camilla Björnsson

2021-06-09 föddes ett litet sto. Hon har inte fått sitt namn ännu. Ägare, Camilla Björnsson.