Jonas Olin

Jonas Olin sköter ekonomi och administrativa uppgifter i företaget. Till vardags arbetar Jonas som ekonomichef på Nordic Waterproofing Group AB i Höganäs